PDF: Roadmap naar een klimaatneutraal Wereldfeest

De afgelopen twee jaar voerde het Wereldfeest een klimaatproject uit voor de provincie Vlaams-Brabant. Het doel van het project was tweeledig: 1. Ons eigen festival grondig verduurzamen, tot zelfs klimaatneutraal maken. Zo zou het Wereldfeest kunnen fungeren als proeftuin voor klimaatneutrale evenementen. 2. Met de conclusies en de aanpak van het Wereldfeest aan de slag gaan om ook andere evenementen binnen en buiten onze provincie op het klimaatneutrale pad te krijgen. Het werd een boeiend en leerrijk traject. 

Wereldfeest Leuven stoot 28 procent minder CO2 uit

Organisatoren compenseren de restuitstoot en zetten de teller op nul

Op zaterdag 28 mei vond in park De Bruul de 28ste editie plaats van het Leuvense Wereldfeest. Zo'n 10.000 mensen waren op de afspraak voor een kleurrijk en solidair feest. De organisatoren kozen er, met de steun van de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant, voor om werk te maken van een eerste Low Impact Event, een festival met een zo klein mogelijke uitstoot aan broeikasgassen. Het is de bedoeling om tijdens de komende jaren verdere stappen vooruit te zetten. De organisatie Ecolife, die het Wereldfeest hierin begeleidt, bracht de CO2-uitstoot van het jongste Wereldfeest in kaart en stelde vast dat die uitstoot wel degelijk daalde ten opzichte van vorig jaar.

Low Impact Wereldfeest: ziehier ons plan!

Op zaterdag 28 mei vindt in park De Bruul in Leuven de volgende editie van het Wereldfeest plaats. Samen met de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant maken we werk van een Low Impact Wereldfeest. Geen makkelijke opdracht, want je kunt nu eenmaal geen groots feest voor 15000 bezoekers in de steigers zetten, zonder CO2 uit te stoten. Toch willen we er alles aan doen om die uitstoot zo laag mogelijk te houden. En onze bezoekers kunnen ons daarbij helpen door engagementen aan te gaan tijdens het feest en vooral... door niet met de auto naar het Wereldfeest te komen. Alsjeblieft, laat die wagen thuis. De restuitstoot zullen we via betrouwbare bosaanplantingsprojecten hier en in het Zuiden compenseren. Ziehier ons plan. 

Geen water is ons te diep om klimaatneutraal te feesten!

Low Impact Man Steven Vromman geeft live concertje IN de Dijle

Maandag 14 maart – 11u – Dijleterrassen (Dirk Boutslaan, tegenover SLAC)

Op zaterdag 28 mei vindt in Park De Bruul in Leuven de 28ste editie plaats van het Leuvense Wereldfeest. Opnieuw verwachten we tot 15.000 bezoekers voor een kleurrijke mix van live wereldmuziek uit alle hoeken van de wereld, een exotische eetstraat om duimen en vingers bij af te likken, animatie en inhoudelijke activiteiten voor jong en ouder, vele tientallen standjes en kraampjes én tonnen sfeer en solidariteit.

Wereldfeest wordt Low Impact Event

Op zaterdag 28 mei 2016 vindt de volgende editie van het Wereldfeest plaats. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en de Stad Leuven maken we werk van een Low Impact Event, een feest met een zo laag mogelijke uitstoot aan broeikasgassen en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Daarom brachten we tijdens de jongste maanden onze CO2-uitstoot in kaart. Dat leverde bijzondere resultaten op.