Low Impact Wereldfeest: ziehier ons plan!

Op zaterdag 28 mei vindt in park De Bruul in Leuven de volgende editie van het Wereldfeest plaats. Samen met de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant maken we werk van een Low Impact Wereldfeest. Geen makkelijke opdracht, want je kunt nu eenmaal geen groots feest voor 15000 bezoekers in de steigers zetten, zonder CO2 uit te stoten. Toch willen we er alles aan doen om die uitstoot zo laag mogelijk te houden. En onze bezoekers kunnen ons daarbij helpen door engagementen aan te gaan tijdens het feest en vooral... door niet met de auto naar het Wereldfeest te komen. Alsjeblieft, laat die wagen thuis. De restuitstoot zullen we via betrouwbare bosaanplantingsprojecten hier en in het Zuiden compenseren. Ziehier ons plan. 

 

Tijdens de afgelopen periode brachten we onze CO2-uitstoot in kaart. Dat leverde bijzondere resultaten op. Samen met Ecolife maakten we werk van een CO2-calculator, die tijdens de komende jaren onze evolutie van de uitstoot aan broeikasgassen gedetailleerd in kaart moet brengen. We vertrokken met de gegevens van de editie 2015. De resultaten waren soms verrassend. Zo blijkt het transport van onze bezoekers, standhouders en artiesten, maar ook van al onze materialen samen goed voor méér dan 70 procent van onze uitstoot. Dat betekent dat daar veruit de grootste winst te boeken valt. Geen makkelijke klus, want hoe kan je bijvoorbeeld de kilometers aan leveringen van materialen drastisch terugschroeven? Of hoe zet je de bezoeker ertoe aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het Wereldfeest af te zakken? Vragen waar we nu ons hoofd kunnen over breken.

Het directe energieverbruik (groene stroom) vertegenwoordigt dan weer slechts 0,2 procent van de uitstoot. Terwijl wij ervan uitgingen dat er nog heel wat winst te boeken zou vallen op het vlak van duurzame verlichting, energiebesparing etc. blijkt dit nu eerder verwaarloosbaar. Het feit dat we reeds jaren volledig op groene energie draaien, speelt daarbij in ons voordeel. Heel de catering van het feest is dan weer goed voor meer dan 18 procent van de uitstoot. Dat is een pak, zeker als je weet dat de helft van die uitstoot verbonden is aan de productie van onze dranken. Maar we kunnen toch moeilijk feesten zonder een frisse pint, een lekker sapje of een smaakvol wijntje? 

Hiermee gaan we nu aan de slag. Rome is niet in één dag gebouwd. Het zal ook wat tijd vergen om van het Wereldfeest een écht Low Impact Event te maken. Maar we zijn vast besloten om die uitstoot dit jaar reeds stevig naar beneden te halen. En één zaak is daarbij duidelijk: als jij wil meehelpen om van het Wereldfeest een Low Impact Event te maken, begin dan met je auto thuis te laten en kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Wordt vervolgd.

Wat deed het Wereldfeest al op het vlak van duurzaamheid (en blijven we doen)?
Het Wereldfeest doet al jaren inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Met de keuze voor een klimaatneutraal evenement,  bouwen voort op de vele inspanningen die reeds gebeurden. Zoals?

 • Gescheiden afvalophaling
 • Afval zoveel mogelijk vermijden
 • 100% bio-afbreekbare bekers, borden en bestek
 • Duurzaam, fair en lokaal drankenaanbod aan de bar
 • 100% groene energie
 • Veganistische backstagecatering, vegetarische vrijwilligerscatering
 • Duurzame gerechten in de eetstraat
 • Flyer-verbod op het terrein
 • Gratis toiletten om wildplassen tegen te gaan
 • Fietstaxi’s tussen de Bruul en het centrum
 • Rolstoelpodium
 • Enkel werken met duurzame sponsors

Wat komt er dit jaar dan bij?

Bezoekers die met de wagen naar ons evenement komen, zijn samen goed voor meer dan de helft van onze uitstoot. Het wordt dan ook uiterst belangrijk om dat aandeel naar beneden te halen. Het Wereldfeest zet dan ook heel erg in op sensibilisering en communicatie om ervoor te zorgen dat dit aandeel gevoelig zal dalen. We kunnen onze uitstoot niet grondig naar beneden halen, zonder een engagement van onze bezoekers. Tijdens de komende twee maanden gaan we er alles aan doen om onze bezoekers mee te krijgen in dat verhaal. Uiteindelijk zal een nieuwe steekproef uitwijzen hoeveel deze inspanningen zullen opleveren.

De eetstraat, een belangrijke publiekstrekker van het feest, wordt grondig verduurzaamd. Daarvoor werken we samen met organisaties als Vredeseilanden en Voedselteams. Verduurzaming betekent voor ons méér lokale en seizoensgebonden producten, méér bio, méér fairtrade en minder vlees en vis. Standhouders die niet willen meestappen in dit verhaal worden geweerd en vervangen door nieuwe standhouders die goede praktijken hanteren.

Ook de marktstanden, die veelal typische festivalgadgets aanbieden, worden doorgelicht. De minst duurzame standen vliegen eruit en een deel van onze marktruimte wordt voorbehouden aan geef- en ruilinitiatieven.

Centraal op het terrein zal een ecodorp opgebouwd worden. Onze bezoekers kunnen er terecht voor info, maar gaan er zelf ook engagementen aan. Aan het Wereldfeest is hoe dan ook een uitstoot verbonden. We vragen dan ook dat bezoekers gedurende enkele maanden zelf hun uitstoot naar beneden halen om een deel van de uitstoot verbonden aan ons feest te compenseren.  In de engagementenkiosk van Leuven Klimaatneutraal 2030 kunnen ze engagementen aangaan rond energie, mobiliteit en voeding. Wie bijvoorbeeld gedurende één maand de auto een (extra) dag niet gebruikt, bespaart behoorlijk wat CO2. Al deze engagementen zullen achteraf opgevolgd en in kaart gebracht worden.

In dat ecodorp kunnen mensen ook terecht in de energiebus van de stad Leuven. Ze kunnen er info krijgen over hoe ze hun eigen energieverbruik naar beneden kunnen halen. Bovendien kunnen ze er begeleiding krijgen in de zoektocht naar een groene stroomabonnement. Elke bezoeker die via het feest de overstap maakt naar een groene stroomabonnement, maakt een wezenlijk verschil.

Het Wereldfeest draait reeds op 100% groene stroom. Bovendien blijkt ons directe energieverbruik slechts goed voor 0,2% van onze uitstoot.  Toch willen we ook verdere inspanningen leveren op dit vlak. Standhouders die verlichting voorzien mogen voortaan enkel nog gebruik maken van LED-verlichting, spaarlampen of TL. Ook onze podiumbelichting wordt getoetst op duurzaamheid.

Verder blijven we inspanningen doen op het vlak van afval. Voor het eerst zullen we ook PMD gescheiden ophalen (we bieden zelf geen PMD aan), naast restafval, GFT, papier en karton en glas. We werken ook verder aan het beperken van het afval. Dit jaar werken we nog met bio-afbreekbare bekers, maar we overwegen om tijdens de editie van 2017 opnieuw te werken met herbruikbare bekers, gezien die blijkbaar nog beter scoren dan de bio-afbreekbare.

Uiteindelijk zal er ondanks al deze inspanningen altijd nog een restuitstoot over blijven. We hebben beslist om deze uitstoot te compenseren via betrouwbare projecten die uitstoot compenseren via de aanplanting van bossen hier in Vlaanderen en in Latijns-Amerika. Compenseren betekent een aanzienlijke meerkost voor het Wereldfeest. Maar dat hebben we er voor over. Met dit compenseren als sluitstuk kunnen we met de hand op het hard ons evenement als klimaatneutraal benoemen.

We tekenen ook een meerjarentraject uit, waarbij het de bedoeling is om de werkelijke uitstoot van het feest jaar na jaar naar beneden te halen. Hoe dan ook is het de bedoeling dat elke bezoeker van het Wereldfeest meteen door heeft dat het om een bijzondere editie gaat. Wil je er nog méér over weten, kom het dan vooral beleven op zaterdag 28 mei!

David Dessers - Coördinator Wereldfeest Leuven