Het Wereldfeest meent het! Minder ongelijkheid, méér ontwikkeling

Op 31 december 2015 valt het doek over de Millenniumdoelstellingen. De afgelopen 15 jaar hebben deze acht doelstellingen de leidraad gevormd voor wereldwijde inspanningen op vlak van armoedebestrijding.

Wat is het Wereldfeest eigenlijk?

Op zaterdag 30 mei 2015 vindt in Park De Bruul in Leuven vanaf 13u de 26ste editie van het Wereldfeest plaats. Op deze site vind je weldra alle info over de editie van 2015. Wil je echter even de sfeer opsnuiven van een vorige editie, dan vind je hier een leuk videoverslag!

Wereldfeest zoekt helpende handen

De volgende editie van het Wereldfeest komt er aan op zaterdag 30 mei. Voor die dag maar ook voor alle voorbereidingen er rond hebben we weer nood aan een heleboel helpende handen en hoofden.

Een mens- en milieuvriendelijk feest!

Ook in 2015 besteedt het Wereldfeest veel aandacht aan het voorkomen van afval. Dranken kopen we aan in glazen retourflessen en verkopen we in composteerbare biobekers. Het afval zamelen we gescheiden in aan de afvaleilandjes en we zien er op toe dat ook de bezoekers hun afval juist sorteren.