PDF: Roadmap naar een klimaatneutraal Wereldfeest

De afgelopen twee jaar voerde het Wereldfeest een klimaatproject uit voor de provincie Vlaams-Brabant. Het doel van het project was tweeledig: 1. Ons eigen festival grondig verduurzamen, tot zelfs klimaatneutraal maken. Zo zou het Wereldfeest kunnen fungeren als proeftuin voor klimaatneutrale evenementen. 2. Met de conclusies en de aanpak van het Wereldfeest aan de slag gaan om ook andere evenementen binnen en buiten onze provincie op het klimaatneutrale pad te krijgen. Het werd een boeiend en leerrijk traject. 

Inmiddels hebben we het eindverslag afgerond. We startten in 2015 en grepen meteen die editie aan om een numeting op te stellen. Uit die nulmeting bleek dat het Wereldfeest dat jaar een uitstoot van 47 ton C02 kende. In een volgende fase hebben we, met de input van experten en vrijwilligers, een aantal ingrepen opgelijst om die uitstoot naar beneden te halen. Elders op deze website vind je daar uitvoerige verslag over. In 2016 organiseerden we dan het eerste Low Impact Wereldfeest en slaagden we erin om de uitstoot met 28 procent te laten dalen. De restuitstoot zou gecompenseerd worden, zodat de teller op nul kwam te staan.

In het najaar van 2016 organiseerden we dan een netwerkdag voor organisatoren van festivals en evenementen. Daar stelden we onze eigen aanpak. Tegelijkertijd merkten we dat ook andere evenementen soms al verregaande stappen ondernomen hebben om hun duurzaamheid op te krikken. Jeroen Vereecke, organisator van BoomtownFestival Gent, gaf een uitgebreide powerpointpresentatie met het traject dat zijn evenement al aflegde. En we staken ook heel wat op van andere aanwezigen. De netwerkdag resulteerde in de oprichting van het Netwerk 'Green Festivals BE', een platform langs waar organisatoren uit het hele land ervaringen uitwisselen en tips delen.

Het Wereldfeest werkte voor het hele traject samen met het Leuvense bureau 'Ecolife'. Tijdens die bewuste netwerkdag bundelde Jeroen Hulsmans de ervaringen, ingrepen en aanpak van het Wereldfeest in een pdf met als titel 'Roadmap naar een klimaatneutraal Wereldfeest'. Je vindt deze pdf in bijlage. En de inspanningen van het Wereldfeest om de uitstoot verder naar beneden te halen, blijven onverminderd voortgaan.