Visietekst 2018: De wereld. Al 30 jaar thuis in Leuven

Méér dan twintig Leuvense Noord-Zuidorganisaties, etnisch diverse organisaties en onthaalinitiatieven voor vluchtelingen zetten samen hun schouders onder de inhoudelijke programmatie van het Wereldfeest. Zoals elk jaar werkten ze samen een visietekst uit. We publiceren hier graag de integrale tekst: "Het Wereldfeest blaast 30 kaarsjes uit. En we vinden méér dan 30 redenen om er nog jaren mee voort te gaan. Leuven is thuis in de wereld. De wereld is thuis in Leuven."

Op zaterdag 26 mei vindt in Park De Bruul de 30ste editie plaats van het Wereldfeest. Het feest is gegroeid uit de Derdewereldraad. Al 30 jaar lang is het dé plek waar het brede publiek kan kennis maken met projecten en campagnes van de Leuvense Noord-Zuidorganisaties. Maar het is veel méér dan dat. In die 30 jaar is Leuven heel wat kleurrijker geworden. Onze stad telt vandaag 156 verschillende nationaliteiten. Van bij de start was het Wereldfeest ook een ontmoetingsplaats voor en kruispunt van al die verschillende gemeenschappen.

Leuven is een solidaire stad. Tijdens de jongste jaren hebben we tal van initiatieven van onderop zien ontstaan voor de opvang van vluchtelingen. Enkele voorbeelden: vanuit Leuven vertrokken er konvooien naar Duinkerke en Calais om er in de onterende vluchtelingenkampen mee de ergste noden te lenigen. In het Vluchtelingenhuis in Wilsele vinden mensen op de vlucht een tijdelijke rustplaats en veilige haven en worden ze op weg geholpen om hun plaats te vinden in onze samenleving. Heel wat Leuvenaars hebben zich ingezet voor minderjarige niet-begeleide vluchtelingen, als vrijwillige begeleider, leerkracht of animator.

Een op de 122 mensen op aarde is vluchteling, ontheemd of asielzoeker. Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering... In die zin is het aantal vluchtelingen ook een beetje een thermometer die aangeeft hoe onze wereld eraan toe is. En vandaag gaat die thermometer stevig in het rood. Als Noord-Zuidorganisaties komen wij daarom op voor een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar dat ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal maar dat verbindt en de positieve kansen van migratie benadrukt. Want hoe je het ook draait of keert: we zijn uiteindelijk allemaal mensen.

Conflicten als in Syrië of Libië tonen eens te meer aan dat oorlog niet alleen de hel op aarde is maar ook massa's mensen – kinderen, vrouwen en mannen - op de vlucht jaagt. Gewapende interventies van Westerse landen gooien vaak nog meer olie op het al aangewakkerde vuur. Vredesorganisaties voeren al jarenlang campagne met de slagzin 'Ontwapenen om te ontwikkelen'. Dat lijkt in de wereld van vandaag meer nodig dan ooit. Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog zien we dat de geschiedenis zich herhaalt en dat gewone mensen, waar ter wereld ook, er de dupe van worden.

Al 30 jaar lang slaat het Wereldfeest bruggen tussen mensen, maar ook tussen Leuven en de wereld. Dat doen we via muziek, eetstanden, workshops, info, fairtrade, debatten, ontmoeting en uitwisseling... Leuven is deel van een veel grotere wereld, is er innig mee verbonden en vanuit onze stad zetten wij ons in voor eerlijke mondiale verhoudingen, een rechtvaardige verdeling van de welvaart en een ontwikkeling die de grenzen van de aarde respecteert. Als Leuven klimaatneutraal wil worden, is dat niet omdat we denken dat wij alleen van hieruit de klimaatverandering kunnen tegenhouden, maar omdat we onze bijdrage willen leveren aan de uitdagingen waar we als bewoners van onze planeet voor staan. Wij zijn allemaal burgers van de wereld.

Op 21 maart is Leuven toegetreden tot de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) voor een Leuven Zonder Racisme. Een belangrijk signaal dat we met onze stad verder willen bouwen aan een samenleving zonder racisme, onderdrukking en discriminatie. In de superdiverse stad van vandaag en morgen zou er geen enkele plaats meer mogen zijn voor racisme. Het Wereldfeest vormt al 30 jaar een kleurrijke smeltkroes, waar interculturele ontmoeting voor jong en ouder centraal staat. En daar blijven we voor gaan.

Het Wereldfeest blaast 30 kaarsjes uit. En we vinden méér dan 30 redenen om er nog jaren mee voort te gaan. Als Leuvense Noord-Zuidorganisaties zetten wij ook dit jaar onze schouders onder het feest, stellen we graag onze campagnes aan jullie voor en bieden we jullie opnieuw een sterk inhoudelijk programma. Leuven is thuis in de wereld. De wereld is thuis in Leuven.

Ondertekenaars:

 • 11.11.11 – Koepel van de Noord-Zuidbeweging
 • Afrika Filmfestival
 • Belgische coalitie stop uraniumwapens
 • Broederlijke Delen
 • Buren zonder Grenzen
 • CATAPA
 • Congodorpen
 • Gatsvrij Michotte
 • Gastvrij Wijgmaal
 • Intal
 • Kamutamba
 • Leuven 2030
 • Leuven Netwerk Noord-Zuid (LENNZ)
 • Leuvense Actiegroep Palestina
 • Mamas for Africa
 • Nihao Leuven
 • Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven
 • Recht op Migratie
 • Rikolto – Vredeseilanden
 • Vluchtelingenhuis
 • Vrouwen in het Zwart
 • Wereldcafé.coop