Partners en Sponsors

Stadsfestival voor mondiale solidariteit: Mundo Moves en het Wereldfeest kwamen tot stand met de steun van volgende partners: