Het Wereldfeestdebat: Handel! Maar dan eerlijk.

Het Wereldfeest is veel méér dan een muziekfestival. Zo kan je om 15.15u in onze Utopiatent terecht voor een boeiend panelgesprek, onder de deskundige leiding van Gie Goris, hoofdredacteur van MO*. Onder de titel 'Handel! Maar dan eerlijk' zal een boeiend panel, met ondermeer Europarlementslid Bart Staes, vrijhandelsakkoorden als TTIP en CETA tegen het licht houden en op zoek gaan naar een positief project voor een eerlijke en duurzame wereldhandel. De Utopiatent vind je op het verhard sportterreintje op De Bruul. 

In verschillende landen van Europa (en ook in België) zagen we een brede mobilisatie tegen de TTIP-akkoorden. Heel wat steden en gemeenten, waaronder ook Leuven, lieten weten ongerust te zijn over de gevolgen van dergelijke vrijhandelsverdragen. Sommige verklaarden zich zelfs TTIP-vrij. Waar ging dit eigenlijk over en wat was de motivatie van ons verzet? Waarin schuilt het gevaar van dergelijke akkoorden? President Trump lijkt zich inmiddels ook af te zetten tegen TTIP.  Is hij dan plots een medestander op dit vlak? Of waarin verschilt zijn verzet van het onze? En hoe kunnen we dan wél werk maken van faire handelsrelaties in de wereld? Hoe kunnen we ons verzet tegen TTIP ombuigen tot een positief project voor een eerlijke en duurzame wereldhandel? 
 


Daarover gaan we in debat met :

  • Bart Staes, Europarlementslid en actief in verzet tegen CETA
  • Marc Maes, Beleidsmedewerker handelsbeleid bij 11.11.11
  • Dirk Barrez,  auteur en journalist , hoofdredacteur van Pala.
  • Line De Witte, auteur van het boek: ‘TTIP en CETA voor beginners’

 Moderator: Gie Goris, hoofdredacteur MO*