Low Impact Wereldfeest: ziehier ons plan!

Op zaterdag 28 mei vindt in park De Bruul in Leuven de volgende editie van het Wereldfeest plaats. Samen met de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant maken we werk van een Low Impact Wereldfeest. Geen makkelijke opdracht, want je kunt nu eenmaal geen groots feest voor 15000 bezoekers in de steigers zetten, zonder CO2 uit te stoten. Toch willen we er alles aan doen om die uitstoot zo laag mogelijk te houden. En onze bezoekers kunnen ons daarbij helpen door engagementen aan te gaan tijdens het feest en vooral... door niet met de auto naar het Wereldfeest te komen. Alsjeblieft, laat die wagen thuis. De restuitstoot zullen we via betrouwbare bosaanplantingsprojecten hier en in het Zuiden compenseren. Ziehier ons plan. 

Wereldfeest wordt Low Impact Event

Op zaterdag 28 mei 2016 vindt de volgende editie van het Wereldfeest plaats. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en de Stad Leuven maken we werk van een Low Impact Event, een feest met een zo laag mogelijke uitstoot aan broeikasgassen en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Daarom brachten we tijdens de jongste maanden onze CO2-uitstoot in kaart. Dat leverde bijzondere resultaten op.

Pagina's